کرونا وارد آفریقا می‌شود؟!

🔹سازمان بهداشت جهانی در مورد ورود کرونا به آفریقا هشدار داده است.

🔹ورود این ویروس به قاره سیاه به دو علت می‌تواند خطرناک باشد: فقر کشورهای آفریقایی و جهش محتمل ویروس

🔹نکته عجیب این است که حتی هنوز هم برخی ترددهای هوایی بین کشورهای آفریقایی و چین برقرار است

♦️اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1702342