الهام شیخی فوتسالیست اصفهانی ویدئویی منتشر کرده و گفته چون مشخصات او هم مثل الهام شیخی دختر فوتسالیست قمی بوده باعث شده یه عده فکر کنن او بر اثر کرونا فوت کرده!

🔹تحقیقی که ما کردیم این دو نفر هر دو اسمی مشابه دارن ولی فرد اصفهانی فوتسالیست حرفه‌ای بوده و دختر جوان قمی که فوت شده فوتسالیست حرفه ای نبوده و در رقابت‌های داخل استانی بازی می‌کرده.

🔸تصویر بالا مربوط به الهام شیخی اصفهان و متن زیرش مربوط به الهام شیخی قم میباشد.

@AkhbareFori