⚠️فریز مواد غذایی ویروس کرونا را از بین می برد

محرز عضو کمیته کشوری بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت:

🔹ویروس در مقابل فریز خیلی زود از بین می رود.

🔹همچنین ویروس در مقابل گرما نیز خیلی زود از بین می رود/ایرنا

#مبارزه_با_کرونا #ایران_سالم #پیشگیری_از_کرونا

🚨 راه های پیشگیری از کرونا

https://telegram.me/joinchat/AvdMaDwJt0hLC1q0hlkwqA