تلخ اما واقعی

تولیدکنندگان ماده‌مخدر شیشه با توانایی خود قیمت این ماده خطرناک را از ۹۰ میلیون به ۱۸ میلیون کاهش دادند ولی در این کشور مدیرانی داریم که قیمت رب‌ گوجه‌فرنگی را هم نمی‌توانند کنترل و کاهش دهند...

@AkhbareFori