گفتگوی محرمی داریوش ارجمند با خبرفوری

🔹بازیگر باید، مسئولیت نقش بازی به جای ائمه و افراد معصوم را تا آخر عمر بپذیرد

🔹حرمت و آبروی اهل بیت را نگه داریم

🔹هنرمندان از محرم عقب هستند

گفتگوی بازیگر مطرح سینما و تلویزیون و دیگر گفتگوهای خبرساز خبرفوری را در یوتیوب #سرنا ببینید

https://youtu.be/OGn474bS7OM