♦️رزمایش غیر مترقبه نیروی زمینی ارتش در شمال غرب کشور آغاز شد 🔹این رزمایش با حضور یگان‌های واکنش سریع، متحرک هجومی و با پشتیبانی بالگرد‌های هوانیروز در منطقه عمومی ارومیه آغاز شد. 🔹افزایش آمادگی رزمی، سرعت عمل و تحرک و جابجایی و ارزیابی یگان‌ها از اهداف…