این پرنده عظیم الجثه واقعی است!

🔹عقاب هارپی نوعی عقاب است که نیرومندترین و بزرگترین پرندهٔ شکاری قارهٔ آمریکا به شمار می‌رود.

🔹عقاب هارپی آنقدر عجیب و بزرگ است که ممکن است فکر کنید یک نفر لباس پرنده پوشیده و نقش بازی می‌کند!

➕فکر کن بری جنگل یهو اینو بالا درخت ببینی که بهت زل زده...😕

@AkhbareFori