🔹یک منبع آگاه اعلام کرد: شهرام جزایری هنگام خروج از کشور در یک محموله قاچاق انسان توسط ماموران گمرک شناسایی و بازداشت شده است.

🔹این منبع آگاه تصریح کرد: این محموله خروجی بار عدس بود که هنگام کنترل محموله‌ها توسط ماموران گمرک کشف و در بررسی‌های بعدی مشخص گردیده که یکی از افراد شناسایی شده در محموله قاچاق انسان شهرام جزایری بوده است/گمرک

@AkhbareFori