♦#چند_خبر_کوتاه

🔹عضو کارگروه فیلترینگ: پیشنهاد رفع فیلتر توئیتر به امضای ۶ وزیر و دو نماینده مجلس عضو کارگروه فیلترینگ رسیده بود با پاسخ منفی دادستانی منتفی شد و دیگر ادامه پیدا نمی‌کند.

🔹سخنگوی سازمان تعزیرات: ۲نفر در کرمانشاه شناسایی و بازداشت شدند که قصد داشتند ۵۸ هزار دلار را از طریق جاسازی در یک خودرو به کشور عراق انتقال دهند.

🔹وزیر کشور: ۱۵ استاندار تغییر می‌کنند.

@AkhbareFori