♦️مشکلی از بابت تامین سوخت در مناطق زلزله زده نیست

🔹شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: در پی زلزله بامداد امروز در منطقه کرمانشاه، هموطنان عزیز زلزله زده در این منطقه نگران تامین سوخت نباشند، سوخت به میزان کافی ذخیره سازی شده و هیچ مشکلی در تامین سوخت وجود ندارد.

اخبار لحظه ای #کرمانشاه