🚨حمله آشوبگران به حوزه علمیه اشتهارد

🔹آشوبگران با سنگ و آجر، نمای حوزه علمیه ماهدشت را هدف قرار دادند و شیشه‌های نماز خانه را شکستند و در حین انجام این‌کار، شعارهای هنجارشکنانه سر می‌ دادند...

شرح کامل در کانال اخبارلحظه ای #البرز