♦️تلف شدن ۷ توله ببر در باغ وحش مشهد تایید شد

کارشناس مسئول نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست خراسان رضوی:

🔹۷ توله ببر از ابتدای امسال در باغ وحش مشهد تلف شده‌اند و هنوز دلایل این مسئله مشخص نیست.

🔹در حال تهیه گزارشی مبسوط در این زمینه هستیم و به زودی جزئیات آن را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

مالک باغ وحش مشهد:

🔹مردن بچه ببرها حقیقت دارد اما این اتفاق نادر نیست و عموما در حیات وحش و سایر باغ وحش ها نیز رخ می‌دهد چراکه نوزاد ببر توسط مادر تلف شده.

🔹ماده ببر پای یکی از توله ها را در جا پس از زایمان خورده بود.

اخبار لحظه‌ای #مشهد در

https://t.me/joinchat/BXo07zvHqrB9u1m0sUFabw