♦️پیشنهاد ظریف درباره تبادل زندانیان ایران و آمریکا

🔹من این پیشنهاد را همین الان روی میز می گذارم. درباره تمام ایرانیانی که در آمریکا در زندان هستند و تمامی ایرانیانی که در سراسر دنیا در انتظار حکم استرداد به درخواست آمریکا هستند، بیایید تبادل کنیم.

🔹من قبلا این کار را کرده‌ام، اختیارش را دارم و آماده مذاکره هستم. همین الآن علنی این پیشنهاد را مطرح میکنم.

🔹من یک بار این مذاکره را کرده‌ام و به توافق هم رسیده‌ام. باز هم می توانم.

🔹باور کنید ۶ ماه است که دولت آمریکا را در جریان این پیشنهاد قرار داده‌ایم و هیچ پاسخی نداده‌اند

@AkhbareFori