مسئولان گمرک آلمان امروز از توقیف بی‌سابقه حدود چهارونیم تن ماده مخدر کوکائین از داخل یک کانتینر در شهر بندری

مسئولان گمرک آلمان امروز از توقیف بی‌سابقه حدود چهارونیم تن ماده مخدر کوکائین از داخل یک کانتینر در شهر بندری هامبورگ به ارزش حدود یک میلیارد یورو خبر دادند.

@AkhbareFori