از موش خرمایی تا غاز برفی؛ آشنایی با همه پهپادهایی که آمریکا در اختیار دارد

🔹 تنها ۷ پهپاد آمریکایی وجود دارد که هنوز در تیررس ایران قرار نگرفته است

🔹 ایران یکبار در ۱۳ آذر ۱۳۹۰ و یکبار در ۳۰خرداد ۱۳۹۸ توانست پهپاد آمریکایی را شکار کند

درباره ۱۵ نوع هواپیمای رادارگریز آمریکایی اینجا بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1122178