‏‏الفبای روسی اینجوریه 
Н اِن
Р ر
Ж ژ
Я یَه
Щ شچ
Х خ
Д د
З ز
ینی آدم حس میکنه یک سری حروفشون فقط واکنششون نسبت به �

‏‏الفبای روسی اینجوریه

Н اِن

Р ر

Ж ژ

Я یَه

Щ شچ

Х خ

Д د

З ز

ینی آدم حس میکنه یک سری حروفشون فقط واکنششون نسبت به سرمای روسیهﺱ وگرنه همچین صداهایی تو حالت عادی از ادم در نمیاد😂

@AkhbareFori