#زندگی_بهتر | اصرار بر حال خوب همیشه خوب نیست؛ حال بدمان را بپذیریم

🔹اگر ناراحتیم، خسته ایم، شکست خورده ایم، کسی حرف تندی به ما زده و هزار اتفاق ناخوشایند برای ما رخ داده است ، بگذاریم این احساسات وجود ما را در بر گیرد، اول از همه باید این احساسات را به عنوان یک واقعیت بپذیریم و درک کنیم تا بتوانیم از آنها رها شویم یا شدت آن را کم کنیم

بیشتر بخوانید تا تحت تاثیر رسانه‌ها همیشه خود را فریب ندهید که حالتان خوب است

khabarfoori.com/detail/1678156