🚨الزام درج اثر انگشت روی تعرفه رای در برخی شعب رای‌گیری برداشته شد

🔹در برخی استان‌ها الزام درج اثر انگشت روی برگه رای در برخی شعب رای گیری به منظور حفظ بهداشت و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا برداشته شد./ ایرنا

@AkhbareFori