مظنون جدید گسترش کورناویروس

🔹«پولک‌پوست» یا مورچه‌خوار پولک‌دار{که چینی‌ها می‌خورند} به گفته محققان دانشگاه علوم کشاورزی جنوب چین و آزمایشگاه مدرن گوانگدونگ می‌تواند میزبانی برای پنومونی جدید باشد.

🔹کارشناسان بیش از هزار نمونه از متاژنوم را مورد مطالعه قرار داده و با شناخت بیولوژیکی مولکولی دریافتند که ضریب مثبت کورناویروس در مورچه خوار به ۷۰درصد می‌رسد.

🔹محققان در مرحله بعد با ایزوله کردن ویروس متوجه شدند توالی ژنوم جداشده ویروس ۹۹درصد با فرد آلوده یکی شد.

🔹البته چاینا دیلی نوشته است ممکن است چندین میزبان واسطه برای ویروس وجود داشته باشد.

🔹 تاکنون خفاش و مار مظنونین اصلی بوده‌اند

@AkhbareFori