♦️احتمال افزایش ۱۰۰ تومانی نرخ هر لیتر بنزین

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت:

🔹تکلیف قانونی است که جایگاه‌دارحق‌الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاه داران لیتری۲۰۰ تومان حق‌الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و در حال حاضر متقاعد شدند که ۱۵۰ تا ۱۰۰تومان بابت هر لیتر از مصرف کننده دریافت شود.

🔹مجلس تکلیف کرده قیمت بنزین گران نشود، سهمیه‌بندی هم اعمال نشود، اما باید دید اگر نرخ بنزین تغییر نکند آیا مردم آمادگی پرداخت لیتری۱۰۰ تا ۲۵۰ تومان بابت حق‌الزحمه جایگاه‌دار را دارند یا خیر./ صداوسیما

@AkhbareFori