♦️«خرید قطعه‌ی خارجی خودرو که در کشور تولید می‌شود ممنوع است»

فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو:

🔹صنعت خودرو در هیچ دوره‌ای از تحریم‌ها رتبه اول را نداشت اما در این دوره، تحریم از خودرو آغاز شد.

🔹خرید قطعه خارجی خودرو که در کشور تولید می شود، ممنوع است.

🔹در شهریور ماه امسال ۷۰ هزار خودرو در ایران خودرو وجود داشت و اکنون این تعداد به مرز ۱۹ هزار خودرو رسیده است و تا پایان آذر ماه به صفر خواهد رسید.

@Akhbarefori