نخستین ورزش‌کار ایرانی که در اسراییل در یک مسابقه‌ورزشی شرکت می‌کند!

🔹محمد رشنونژاد، جودوکار پیشین تیم‌ملی ایران، که دوسال پیش به هلند پناهنده شد، در اینستاگرام‌اش خبر داده می‌خواهد با تیم پناهندگان به اسراییل برود و در بازی‌های گرندپری جودو شرکت کند.

@Akhbarefori