چهره واقعی آشوب طلبان

🔹داعش را یادتان هست مردم را می‌بردند بالای ساختمان های بلند با چشمان بسته پرت می‌کردند پایین، کاری که اغتشاشگران در شیراز با نگهبان ساختمان جهاد دانشگاهی کردند.

🔹حالا ده روز است که در کماست.

@Akhbarefori