♦️ده‌نمکی: سلبریتی‌ها اندازه فهمشان نظر بدهند/ برخی دم از ایران می‌زنند اما با حامیان داعش کار می‌کنند

تهیه‌کننده سینما:

🔹نباید به گونه‌ای باشیم که صحبت از ایرانی بودن کنیم اما وام فرهنگی از غرب بگیریم.

🔹به طور مثال خانم افشار از ایران رفته‌اند و در حال حاضر ایشان را در کنار افراد دیگر می‌بینیم، در حالی که ایشان ۴سال گذشته همه را تشویق به رأی دادن به کاندیدای خاصی می‌کردند

🔹بعضی از افراد هستند که پول از قطر دریافت می‌کنند که فیلم بسازند، تضادها باید حل شود.

نظرها درباره سلبریتی‌ها را بخوانید و شما هم نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1542332