بنر جنجالی در وزارت کشور تغییر کرد

🔹در پی درج تصویر اشتباه یک کوه واقع در کشور کامبوج به جای کوه دماوند در محل

بنر جنجالی در وزارت کشور تغییر کرد

🔹در پی درج تصویر اشتباه یک کوه واقع در کشور کامبوج به جای کوه دماوند در محل ستاد انتخابات وزارت کشور، این تصویر صبح امروز تغییر کرد.

@Akhbarefori