رئیس اصلی شکنجه‌گران ساواک را بشناسید

🔹پرویز ثابتی که در زمان ریاست نصیری بر ساواک رئیس اداره کل سوم این سازمان بود، نقش بسزایی در سرکوب مخالفان مذهبی و چپ رژیم داشته است

🔹ثابتی از جمله کسانی بود که در رأس یک گروه از مأموران ساواک به اسرائیل اعزام شد و به احتمال قوی در همان مأموریت به استخدام موساد درآمد

🔹پرویز ثابتی در آبان ماه سال ۵۷ به خارج فرار می کند و هرگز به کشور باز نمی‌گردد

درباره سرنوشت او و خانواده‌اش اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1667140