توییت سخنگوی وزارت خارجه به زبان کره‌ای: اگر وزارت دفاع کره‌جنوبی حتی نام تاریخی ⁧ خلیج فارس ⁩ را هم نمی‌دان

توییت سخنگوی وزارت خارجه به زبان کره‌ای: اگر وزارت دفاع کره‌جنوبی حتی نام تاریخی ⁧ خلیج فارس ⁩ را هم نمی‌داند، با کدام دانش و توجیه می‌خواهد نیروی نظامی به این منطقه اعزام کند؟!

@Akhbarefori