🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام حسین(ع): هرکس با معصیت به خدا، کاری را انجام دهد، از رسیدن به آرزویش باز مانده و به آنچه که از آن می‌ترسد گرفتار می‌شود.

⏳امروز ‌جمعه

۲۲ شهریور ۱۳۹۸

۱۳ محرم ۱۴۴۱

۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM