موافقان و مخالفان شفافیت آرا در جلسه امروز چه گفتند؟!

🔹محجوب: کارهای مهم‌تری از این طرح داریم!

🔹وکیلی: با رای دادن به این طرح دهان یاوه‌گویان را ببندید

🔹مخالفت پزشکیان با تذکرهای نمایندگان معترض

#شفافیت_مجلس

#شفافیت_آرا

@AkhbareFori