♦️۵۰ میلیون ایرانی سهام عدالت دارند/ ثبت نام جدید نداریم

🔹رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت: با توجه به برگزاری مجامع شرکت های سرمایه پذیردر بازارفرابورس وتعیین تکلیف سودهای این شرکت‌ها، به ازای هر نفری که دارای برگ‌های سهام یک میلیون تومانی هستند، مبلغ ۱۷۵ هزار تومان واریز خواهد شد.

🔹اولویت پرداختی سود به خانوارهای زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) وبهزیستی است وپس از آن دیگر دهک‌هایی که دارای برگ‌های سهام هستند، پرداخت خواهد شد.

@AkhbareFori