‏به قیمت‌های این تابلوها نگاه کنید!

نه شوخیه نه دوربین مخفی!!

این تابلوها و تابلوهایی شبیه اینا دیروز توی دوازدهمین حراج تهران حدود ۳۲ میلیارد تومن فروخته شدن!!!!

تابلوی کاهگل ۷۰۰ میلیون تومن!!!!؟

و گرانترین اثر این تابلو با نام «قوس آبی نیلگون» بود که ۳.۲ میلیارد فروش رفت!!!!

@Akhbarefori