مسعود بارزانی: ایران نخستین کشوری بود که به ما برای مبارزه با داعش اسلحه داد

🔹مجری: شما در ابتدای جنگ با داعش از ایران تشکر و اعلام کردید که آنها نخستین کسانی بودند که به شما کمک کردند. چرا آنها نخستین کسانی بودند که به شما کمک کردند؟ ایران چگونه به شما کمک کرد؟

مسعود بارزانی: ما در وضعی هستیم که باید حقیقت را بیان کنیم. در نخستین شبی که درگیری آغاز شد. ایران دو هواپیما اسلحه به اربیل فرستاد تا به ما کمک کند. این حمایت بزرگی برای ما در آن لحظات بود.

🔹مجری:کمک های دیگر نبود؟

بارزانی:اول و قبل از همه ایران به ما اسلحه داد. کمک از طرف های دیگر هم رسید اما نخستین بار اسلحه از سوی ایران بود. / شفقنا

@Akhbarefori