♦️ویروسها هوشمند هستند، شهرها را باید هوشمند اداره کرد

🔹از قرنطینه شهرها نترسید، تکنولوژی را به کار بیندازید

🔸مدارس و دانشگاه ها را تعطیل کردید، آموزش را تعطیل نکنید!

🔹اگر بانکها را تعطیل کردید، خدمات بانکداری اینترنتی بیشتر ارائه دهید

🔸بیمارستان ها را خلوت کنید، اما با سایت‌های ویزیت‌مجازی درمان مردم را پیگیری کنید

🔹برای مهار کرونا می‌شود آمد و شد را منع کرد اما با استفاده از اپلیکیشن‌های فروش اینترنتی، مردم را به مایحتاج زندگی رساند

فضای مجازی، از مختل شدن زندگی مردم جلوگیری می‌کند. فقط کافی است دولت اراده کند در این بخش سرمایه‌گذاری کند

شرح مقاله در

khabarfoori.com/detail/1695918