♦️انصاری: خود دین‌پنداری آفت مسئولین نظام در چهل‌سالگی انقلاب است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
🔹زمان جنگ تحم

♦️انصاری: خود دین‌پنداری آفت مسئولین نظام در چهل‌سالگی انقلاب است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

🔹زمان جنگ تحمیلی دیانت و سیاست کنار هم قرار گرفتند

🔹بعضی‌ها دین را به مردم تحمیل می‌کنند

🔹جوان امروز شبیه کسی که ۵۰۰ سال پیش زندگی می‌کرده دین را نمی‌فهمد

🔹نمی‌شود تا ابد در فضای ناپایدار بین‌المللی بمانیم

🔹به لحاظ محتوا در جمهوریت دچار چالش‌هایی شدیم

🔹با انتقاد جوانان به آن‌ها نگوییم ضد ولایت فقیه هستند.

#سیاسی

@AkhbareFori