♦️روحانی: اگر اهل تجاوز بودیم فرصت‌های استثنایی نظامی داشتیم

رئیس جمهور در مراسم رونمایی از نخستین جنگنده ایرانی:

🔹تجربه این ۴۰ سال نشان داده است که ما به کسی تجاوز نکردیم، اگر اهل تجاوز بودیم از لحاظ نظامی فرصت‌های استثنایی در اختیار داشتیم.

🔹آمادگی دفاعی ایران، نه به معنی جنگ طلبی، بلکه به معنای صلح طلبی پایدار است.

🔹عدم بازدارندگی دفاعی، یعنی چراغ سبز به دشمن.

🔹همه موظفیم امنیت، قدرت و عزت ملت ایران را با کمترین هزینه تامین کنیم.

🔹ذات دفاعی ایران، مردمی است.

🔹بسیج قدرتی بزرگ، مردمی و رابط ملت و نیروهای مسلح است.

🔹انضباط، آموزش، ایمان و آمادگی نیروهای مسلح باید در حدی باشد که دشمن جرات تعدی نکند.

#سیاسی

@AkhbareFori