رد مال هادی رضوی و تکلیف سرمایه «شهرزاد»

🔹یک وکیل دادگستری: هنرمندان و کسانی که با مجموعه فرهنگی ایشان کار کرده‌اند باید دادخواست حق الزحمه بدهند

🔹چرا اموال برخی از هنرمندان ‌که جرمی مرتکب نشده‌اند، باید استرداد شود؟

توضیحات بیشتر در لینک زیر

sornakhabar.com/newsview/100942