تخفیف عجیب ۶هزار میلیاردی برای یک شرکت هواپیمایی

🔹«ایران ایرتور» که فقط قیمت هواپیماهایش ۶هزار میلیارد تومان است، چگونه با ۳۴ میلیارد تومان واگذار شد؟

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو