♦️رئیس جمهور: سپاه پاسداران تروریست‌ها را ریشه کن کرد/نباید استکبار از سپاه پاسداران عصبانی باشد؟ روحانی با اشاره به سابقه سپاه در مبارزه با تروریسم: 🔹شما می‌خواهید مورد کینه و غضب آمریکا و صهیونیست‌ها نباشد؟شاید این توقعی که در ذهن ما هست با واقعیت‌ها سازگار…