♦️آمریکا ایران را تحریک می‌کند

نخست‌وزیر مالزی:

🔹این آمریکاست که ایران را تحریک می‌کند.

🔹آمریکا همه اقدام‌های تحریک کننده را انجام می‌دهد.

🔹اگر آمریکا و ایران وارد جنگ شوند،جنگ جهانی رخ می‌دهد.

🔹تحریم‌های علیه ایران، تحریم علیه مالزی نیز هست.

🔹این نوع بازی اعمال تحریم‌ها، قلدری است.

🔹ترامپ یک دوره دیگر انتخاب شود کل دنیا آسیب می‌بیند.

اخبار سیاسی بدون سانسور در اینجا

t.me/joinchat/AAAAADvSuvnOiD9CbJv8LQ