🎥پیام سید حسن نصرالله به بن سلمان:

او از مکه قیام می کند

هنگامیکه مهدی قیام کند، هیچ امیر مستبدی باقی نخواهد ماند؛

نه تو می‌توانی، نه اجدادت و نه فرزندانت چیزی از این تقدیر الهی را تغییر دهد

این روز خواهد آمد..

@AkhbareFori