♦️ماجرای آزادی شبنم نعمت زاده تا ۳ روز آینده چیست؟ وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده: 🔹امکان تمدید بازداشت موقت شبنم نعمت‌زاده برای دادگاه وجود ندارد. 🔹به دلیل آن که بیش از یک سال از بازداشت و قرار موقت شبنم نعمت‌زاده گذشته است، حتی اگر بیم فرار او هم وجود داشته باشد…