♦️تا سال۲۰۵۰ تعداد مواد پلاستیکی موجود در دریاها از ماهی‌ها بیشتر می‌شود!

🔹اولین بار در سال۱۹۵۷ از آن به عنوان ظروفی برای نگه‌داری‌های ساندویچی استفاده شد، بعد از سال‌های ۱۹۷۰ به بعد جای کیسه‌های کاغذی استفاده کردند و حالا پلاستیک به بخشی جدانشدنی از زندگی انسان تبدیل شده است؛ این روایت پلاستیک است، ماده‌ای که به بلای جهان محیط زیست زمین تبدیل شده است.

🔹گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که سالانه ۳۰۰میلیون تن پلاستیک در جهان مصرف و تولید می‌شوند که ۸میلیون تن از آن‌ها وارد اقیانوس‌ها شده و پیامدهای مرگباری برای حیوانات دریایی به وجود می‌آورد. به طوری که با ادامه این روند مصرف پلاستیک در دنیا، تا سال ۲۰۵۰ تعداد مواد پلاستیکی موجود در دریاها از ماهی‌ها بیشتر می‌شود.

@AkhbareFori