نیسان آسیب دید ولی خانه تاریخی رفیعیان نه

🔹 خودروی نیسان آبی با بار نخاله‌های ساختمانی به دیوار خانه رفیعیا�

نیسان آسیب دید ولی خانه تاریخی رفیعیان نه

🔹 خودروی نیسان آبی با بار نخاله‌های ساختمانی به دیوار خانه رفیعیان [کتابخانه گردشگر] در بافت تاریخی یزد برخورد کرد.

🔹نکته تامل برانگیز این حادثه از بین رفتن کامل قسمت جلویی نیسان بود، در حالی‌که دیوار این خانه هیچ‌گونه آسیبی ندید.

تخصصی‌ترین رسانه #یزد

t.me/joinchat/AAAAAD834VP8n5NE19Kt3Q