یک خبر عجیب؛ داماد وزیر کار، قصد فرار از ایران داشت

انتخاب مدعی شد:

🔹هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کار، پیش از رفتن به زندان، قصد فرار از ایران را داشت و مقدمات فرار را در حال فراهم کردن بوده که با اطلاع به موقع نیروهای امنیتی، وی شبانه در منزلش و پیش از فرار بازداشت میشود

🔹اما کدام یک از نزدیکان او شرایط را برای فرار وی مهیا کرده بودند؟

@AkhbareFori