♦️روایت یکی از مصدومان حادثه قطار تهران-زاهدان از حماسه رشادت مردم نجیب روستای شورو

🔹حدود یک ساعت از حرکت قطار گذشته بود که صدای مهیبی شنیده شد و واگن ما از ریل خارج شد و پایین افتادیم.

🔹به همراه یک دو نفر دیگر به سختی خودمان را از زیر واگن کشیدیم بیرون.

🔹وقتی آمدیم بالا، سیل عظیمی از موتور سیکلت سواران و خودروها را از دور مشاهده کردم که سراسیمه خود را به محل حادثه می رساندند.

🔹به محض رسیدن انگار که از قبل دوره‌های مدیریت بحران دیده باشند به دسته هایی تقسیم شده و هر دسته به سمت یک واگن برای کمک رفتند.

اخبار لحظه ای #سیستان_و_بلوچستان 

t.me/joinchat/AAAAAD-UKN1dpieuvZKa4A