📸محمد علی کِلِی تو ۹ ثانیه از ۲۱ ضربه مشت جاخالی میده!😐

"وقتی برای هدفی می‌جنگید، چیزی از دست نمی‌دهید، فکر می‌کنم بازنده واقعی کسی است که هدفی ندارد."/محمدعلی کلی

۱۷ ژانویه زادروز محمدعلی کلی بهترین بوکسور سنگین وزن تاریخ و محبوب‌ترین چهره ورزشی قرن!

#ورزشی

@AkhbareFori