سفیر ایران در لندن با اشاره به پیام سفارت فرانسه در تهران:

🔹سفارتخانه‌های اروپایی در تهران به شهروندان خود توصیه می‌کنند در نزدیکی تظاهرات سیاسی در تهران و دیگر شهرها حضور نیابند.

🔹این منطقی است که این انتظار وجود داشته باشد، این توصیه نیز توسط سفرا و دیپلمات‌های آنها شنیده شود.

@AkhbareFori