🔴برخی مدارس کشور فردا تعطیل شدند

♦️زنجان/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAD9HS-3m2lClbGFugw

♦️اردبیل/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAD8KUZIvMiDpvT35uw

♦️آذربایجان شرقی/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAD9EQBzEWUcyp3WIKg

♦️آذربایجان غربی/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAD9x3mNNTgijOM9ZMg

♦️چهارمحال و بختیاری/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAECSjiLUHMEzarJrLA

♦️کردستان/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAEHJiyG7ioP7y6f5jw

♦️لرستان/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAEGm-afH_WZZKJ9AkQ

♦️خراسان رضوی/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAE8vf6_vhbi6_3SYuA

♦️قم/جزئیات

t.me/joinchat/AAAAAD8Ki4-XtxHnqMVJmA