مأموران مرزبانی آمریکا موظف به بازجویی از مسافران ایرانی شدند

🔹رسانه کانادایی «سی‌بی‌سی»: به مرزبانان آمریکا که در گذرگاه‌های مرزی آمریکا-کانادا مشغول کارند دستور داده شده مسافران متولد ایران را بازداشت کرده و مورد بازجویی قرار دهند.

🔸سی‌بی‌سی به ایمیلی استناد کرده که مربوط به یک مأمور مرزبان آمریکایی است و به دست این رسانه رسیده است.

@AkhbareFori