♦️در نخستین جلسه دادگاه استیضاح ترامپ چه گذشت؟

🔹نمایندگان دموکرات در نخستین جلسه دادگاه استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا در مجلس سنای این کشور در وادار کردن دولت به ارائه اسنادی در ارتباط با اوکراین ناکام ماندند.

🔹نمایندگان مجلس سنا هنگام رأی به هر سه طرحی که خواستار ارائه اسنادی در ارتباط با گفت‌وگوی تلفنی ترامپ بود، تماماً وابستگی‌های حزبی خودشان را حفظ کرده و با ۵۳ رأی مخالف در برابر ۴۷ رأی موافق آنها را رد کردند. 

🔹ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریتی دموکرات دارد، استیضاح شده و حالا به سومین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا بدل شده که با چشم‌انداز برکناری از طریق محاکمه در سنا روبرو است.

@Akhbarefori